Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashLocatiesslashBestuurslashDonateursslashJaarverslagenslashProjectenslashLinksslashContacten

Projecten

Gerealiseerd
 • Vier keukens voor de locatie Rozemarijn Belgiëlaan,
 • Rolstoelfiets met elektrische ondersteuning,
 • De tuin van het woonhuis,
 • Personenbus voor het vervoer van de bewoners,
 • Diverse fietsen en sporttoestellen,
 • Televisie,
 • Laptops,
 • Bouw van “Santé Kiosk”,
 • Waterfontijnplaats in tuin (via bemiddeling VvFR van Rotary),
 • Veilige vloerbedekking van een terras d.m.v. kunstgras,
 • Carport voor de “rups” waarmee de rolstoelers worden vervoerd,
 • Materialen voor jaarlijkse klusdag,
 • Vakantie voor een aantal bewoners in mei 2016,
 • Kapschuur in tuin Ferm-Rozemarijn.

Beleid

In 2018 heeft Rozemarijn in Haarlem voor de dagbesteding een tuinwerkplaats opgezet. In Heemstede is in 2019 in een voormalig kerkgebouw een nieuwe dagbesteding gestart.

De stichting zal een bijdrage leveren aan de inrichting van een patio en de tuin van de het pand in Heemstede.

In Cruquius zal een nieuwe woongroep gestart worden. De vriendenstichting zal een bijdrage leveren aan de inrichting voor zover het past binnen haar doelstellingen.

Tevens zal de stichting een bijdrage leveren aan de bevordering van lichaamsbeweging van de bewoners. In 2018 is daarvoor een speciale fiets aangeschaft. In 2019 zullen daarvoor nieuwe projecten gestart worden.

elektrische kar

Colofon || Rekeningnummer: NL62 RABO 0140345523 (Rabobank Haarlem e.o.) t.n.v. Stichting Vrienden van Ferm Rozemarijn. || Fiscaalnummer 8187.66.025