Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashLocatiesslashBestuurslashDonateursslashJaarverslagenslashProjectenslashLinksslashContacten

Projecten

Gerealiseerd
 • Vier keukens voor de locatie Rozemarijn Belgiëlaan,
 • Rolstoelfiets met elektrische ondersteuning,
 • De tuin van het woonhuis,
 • Personenbus voor het vervoer van de bewoners,
 • Diverse fietsen en sporttoestellen,
 • Televisie,
 • Laptops,
 • Bouw van “Santé Kiosk”,
 • Waterfontijnplaats in tuin (via bemiddeling VvFR van Rotary),
 • Veilige vloerbedekking van een terras d.m.v. kunstgras,
 • Carport voor de “rups” waarmee de rolstoelers worden vervoerd,
 • Materialen voor jaarlijkse klusdag,
 • Vakantie voor een aantal bewoners in mei 2016,
 • Kapschuur in tuin Ferm-Rozemarijn.
 • Kapschuur in tuin Ferm-Rozemarijn.
 • Bijdrage vakantie woongroep Aventurijn in 2022
 • Bijdrage vakantie woongroep Topaas in 2023
elektrische kar

Colofon || Rekeningnummer: NL62 RABO 0140345523 (Rabobank Haarlem e.o.) t.n.v. Stichting Vrienden van Ferm Rozemarijn. || Fiscaalnummer 8187.66.025