Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashLocatiesslashBestuurslashDonateursslashJaarverslagenslashProjectenslashLinksslashContacten

Projecten

Gerealiseerd
 • De tuin van het woonhuis,
 • Personenbus voor het vervoer van de bewoners,
 • Diverse fietsen en sporttoestellen,
 • Televisie,
 • Laptops,
 • Bouw van “Santé Kiosk”,
 • Waterfontijnplaats in tuin (via bemiddeling VvFR van Rotary),
 • Veilige vloerbedekking van een terras d.m.v. kunstgras,
 • Carport voor de “rups” waarmee de rolstoelers worden vervoerd,
 • Materialen voor jaarlijkse klusdag,
 • Vakantie voor een aantal bewoners in mei 2016,
 • Kapschuur in tuin Ferm-Rozemarijn.
In ontwikkeling

4 nieuwe keukens voor Ferm-Rozemarijn in 2016 en 2017.
Hiervoor zijn gelden ingezameld voor keukens bij Ferm-Rozemarijn en Laan van Angers die onder andere rolstoelvriendelijk zijn, waarbij bewoners zelf onder begeleiding kunnen gaan koken.

elektrische kar

Colofon || Rekeningnummer: NL62 RABO 0140345523 (Rabobank Haarlem e.o.) t.n.v. Stichting Vrienden van Ferm Rozemarijn.