Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashLocatiesslashBestuurslashDonateursslashJaarverslagenslashProjectenslashLinksslashContacten
Waterland

Contacten

Vriendenstichting
Correspondentieadres

Ploegspoor 6
2033 CT Haarlem
Telefoon 06-2998 0563
E-mailadres: info@vriendenvanfermrozemarijn.nl

Locatie Woonhuis Ferm-Rozemarijn
Belgiëlaan 2 L
2034 AX Haarlem
   
Winkel Rozemarijn - Santé
Venkelstraat 30a
2034 MS Haarlem
Telefoon.: 023 535 5920
fax: 023 535 0131
info@rozemarijnsante.nl www.rozemarijnsante.nl

Dagbesteding voor kinderen
Laan van Angers 1
2034 CA Haarlem
Telefoon: 023 - 527 63 66
Fax: 023 - 527 46 86
info@rozemarijn.net

 

 

 

Studio Rozemarijn
Dagbesteding voor jongvolwassenen

Camplaan Heemstede

Green Canteen
Rudolf Steinerschool
Haarlem

   
Bord Ferm Rozemarijn

Colofon || Rekeningnummer: NL62 RABO 0140345523 (Rabobank Haarlem e.o.) t.n.v. Stichting Vrienden van Ferm Rozemarijn. || Fiscaalnummer 8187.66.025