Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashLocatiesslashBestuurslashDonateursslashJaarverslagenslashProjectenslashLinksslashContacten
Woonhuis Ferm-Rozemarijn, woonhuis voor kinderen en jong volwassenen

Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn

Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn is een stichting met een ANBI-status die projecten organiseert in samenwerking met begeleiders van Rozemarijn voor al haar vestigingen. De stichting doet dit o.a. door het werven van donatiegelden voor projecten die het welzijn van de bewoners en cliënten verhoogt. Dit kan zowel het verbeteren van hun directe omgeving zijn, alsmede het mogelijk maken van feestjes, uitjes en vakanties.


De Locaties in Haarlem-Zuid zijn:
  • Woonhuis Ferm-Rozemarijn aan de Belgiëlaan,
  • Rozemarijn; dagbesteding voor kinderen aan de Laan van Angers ,
  • Studio Rozemarijn; dagbesteding voor jongvolwassenen aan de Camplaan in Heemstede,
  • Rozemarijn Santé aan de Venkelstraat; winkel waarin deelnemers onder begeleiding werken,
  • Green Canteen; kantine van het Rudolf Steiner College, waar deelnemers onder begeleiding assisteren.
Tuin Rozemarijn

Colofon || Rekeningnummer: NL62 RABO 0140345523 (Rabobank Haarlem e.o.) t.n.v. Stichting Vrienden van Ferm Rozemarijn. || Fiscaalnummer 8187.66.025